Skaitymui

  • Mano kelionė

    Kad geriau suvoktum kokiam kontekste augau ir kaip atkeliavau iki ten kur esu šiandien. Laisva forma. Gyvenime taip susiklostė, kad tėtis mus anks...