Lyderio arsenalas #2

Jei praleidai 1-mą dalį, ji čia.


Nu ką, tęsiam.
Emocijos ar logika?!

Juk eiii… Teisingi tie mūsų jausmaiii.
Ne visada.


Tai logika? Nu jo... Vis dėl to žmonės, o ne gyvuliukai esam.
Ne visada.
Fysnai su savim pasikalbu.


Tai fakin jausmai ar logika? Ir išvis, apie ką aš ir kurioje vietoje noriu juos sulyginti?
Pristabdant arklius su tais savi-pasikalbėjimais ir maivymaisi, keliu klausimą - tai kuris pranašesnis, racionalus ar emocionalus žmogus?
Ir yup, nors ir ne veltui mes turime abi dovanas, pas vienus daugiau dominuoja jausmai, pas kitus logika.


Kad mažiau spėliotum ir geriau save suprastum, patarimėlis:
Išplėsk rankas lyg norėtum apkabinti didelį medį. Iiir… Savęs neužgaudamas, kiek įmanoma greičiau jas sunerk taip kaip parodyta paveikslėlyje:
Jausmai prieš logiką (sunertos plaštakos)
Viršuje dešinys nykštys  -  dominuoja logika. Kairysis - jausmai.


Taigi, kuris pranašesnis?
Nė vienas.
Vietomis jausmai, vietomis protas. Be proto tuos jausmus būtų be galo sunku suprasti, o be jausmų mes tiesiog robotukai. Tiek vienas, tiek kitas yra tau gyvybiškai svarbūs.


O dabar ir jei man leisi… Išsiplečiu kaip juos stiprinti.
Pirmiausia turėtum žinoti, kad mums susijaudinus, aktyvuojasi primityvioji smegenų dalis ir įsijungia pulk arba bėk rėžimas. Tuo metu mūsų vidiniai resursai yra paskirstomi mus apsaugoti ir racionalus protas dalies tų resursų netenka. Paprasčiau sakant, tai toks atvejis, kai susinervinęs kažką padarai ir po to galvoji “WTF?!”. Tai vat teip.
Tam, kad darytum išmintingesnius, mažiau spontaniškom reakcijom grįstus sprendimus, verta bent truputėlį luktelėt kol užkaitę jausmai atvės. Poros minučių pakanka.


Verta stiprinti savo emocinį intelektą, nes nuo to tiesiogiai priklauso ir tavo laimė bei sėkmė. Mokslininkų įrodyta, kad sėkmingus sieja dominuojantis pozityvus požiūris. T.y teigiamoji prefrontalinės (kaktinės) žievės dalis. Auč kiek sudėtingų žodžių…
Žmonių kalba - mūsų smegenainėje yra pora raumenukų, vienas teigiamas, o kitas neigiamas. Kažkuris iš jų dominuoja.
Teigiamieji pastebi daugiau galimybių, adekvačiau reaguoja į situacijas ir yra laimingesni.
Renkiesi tu.


Iiir aiii. Beje.
Mes keičiamės.


Kai jau sugalvosi, kad nori ties tuo padirbėti ir sustiprėti, užsimerk ir tiesiog kelias minutes susikoncentruok į savo kvėpavimą.
Dec it.
Teigiamas raumenukas stiprėja.


O daba. Prijunkim protą:
Ko gero esi girdėjęs apie roplio smegenis. Apie tas, kurios bėga nuo skausmo ir juda malonumo link. Apie tas, kurios mums geba konstruoti subtiliausius melus.
Ar žinojai, kad pavartojęs žodį seksas, tikėtina, kad aktyvavau tavo roplio smegenis ir turiu pilną, 20-ties minučių tavo dėmesį? Tai vuot.
Kai labai jau kažko norim ir jaučiam tam stiprų emocinį potraukį, prikuriam sau įvairiausių priežasčių (dažnai ir melų) kodėl to reikia.
Tam ir turėtum būti budrus.


Dar turėtum būti budrus ir tam, jog sėkmingi žmonės yra tie, kurie labiau mąsto ilgalaikėje perspektyvoje. Tie, kurie geba pakentėti vardan didesnio atlygio. Tie, kurie susidraugauja su ateities savimi…


Šiai dienelei tiek ir bėgam sveikint žmogaus be kurio nei vieno iš mūsų nebūtų.
Ačiū, mama!
Aiii. Ir ačiū, kad skaitai.
P.